การละเล่นพื้นบ้าน-เป้ากบ

การละเล่นพื้นบ้านภาคใต้ – เป่ากบ

    เป่ากบ : การละเล่นของเด็ก ภาค     ภาคใต้ จังหวัด  พังงา อุปกรณ์และวิธีการเล่น อุปกรณ์ ๑. ยางวง (ยางเส้น) วงใหญ่ หรือวงเล็กก็ได้ แล้วแต่ค อ่านต่อ

การวิ่งเปรี้ยว

การละเล่นแบบพื้นบ้าน วิ่งเปรี้ยว

  การละเล่นชนิดนี้ เป็นการละเล่นพื้นบ้านของไทยสมัยเดิม มีมาแต่ยาวนาน แต่ช่วงหลังๆ อาจจะไม่ค่อยได้เจอการละเล่นชนิดนี้เท่าไหร่ เพราะเด็กไทยหันไปสนใ อ่านต่อ

การละเล่นฟักไข่

การละเล่นฟักไข่

  กาฟักไข่ ผู้เล่น เด็กทั้งชายและหญิงไม่น้อยกว่า 3 คน สถานที่เล่น บนพื้นดินกลางแจ้ง วิธีการเล่น ขีดเส้นเป็นวงกลมบนพื้นกว้างพอสมควร นำเอาไข่ของทุก อ่านต่อ

การละเล่นตีเตียน

การละเล่นพื้นบ้านตีนเลียน (ล้อเลื่อน)

  ตีนเลียน (ล้อเลื่อน) อุปกรณ์การเล่น -ไม้กระดานรูปวงกลมรัศมี ๘-๑๒ นิ้ว -ไม้ไผ่ยาวประมาณ ๒ เมตร ผ่าครึ่งยาวประมาณ ๑๒ นิ้ว -ตะปู หรือไม้ที่แข็ง วิ อ่านต่อ

การเล่นงูกินหาง

การเล่นงูกินหาง

  อุปกรณ์ และวิธีเล่น การเล่นงูกินหางไม่มีอุปกรณ์การเล่นใด ๆ สามารถเล่นได้ทุกโอกาสจะมีเล่นทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ส่วนมากผู้ใหญ่จะเล่นในเทศกาลสำคัญ เช อ่านต่อ

ลาวกระทบไม้

การเล่นรำลาวกระทบไม้

  การเล่นรำลาวกระทบไม้ อันเป้นการละเล่นพื้นเมืองซึ่งหนุ่มสาวชาวไทยแถบตะวันออกเฉียงเหนือนิยมเล่น โดยผู้เล่นทุกคนร่วมกันร้องร่วมกันรำเป้นที่รื่นเริ อ่านต่อ