การเล่นว่าว1

การเล่นของภาค กลาง

การละเล่นพื้นบ้านภาคกลาง ว่าว อุปกรณ์ ว่าวโดยทั่วไปมีโครงสร้าง ประกอบด้วยไม้ไผ่สีสุกนำมาผ่าแล้วเหลาให้ได้ตามที่ต้องการแล้วนำมาประกอบกัน ให้เป็นรูปทรงต อ่านต่อ

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

การละเล่นของเด็กไทยนั้นมีประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์ก่อนประวัติศาสตร์แล้ว กล่าวคือ เมื่อมนุษย์รู้จักเอาดินมาปั้นเป็นภาชนะ สิ่งของเครื่องใช้ อ่านต่อ