ความหมาย

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา กีฬาพื้นเมืองไทยเป็นกิจกรรมที่มีการเล่นสืบทอดต่อกันมาแต่สมัยโบราณตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยประมาณ พ.ศ. 1781 ถึง พ.ศ.1912 การเล่นกีฬาพื้น อ่านต่อ

การละเล่นในร่ม

การละเล่นแบบในร่ม การเล่น ที่มีอยู่ 2 อย่างคือ มีบทขับร้อง  และไม่มีบทขับร้อง  ดังนี้ 1.การละเล่นในร่มที่มีบทร้องประกอบ ได้แก่ ขี้ตู่กลางนา ซักส้าว โย อ่านต่อ

เป่ายางเป่ากบ

การละเล่นพื้นบ้านของภาคใต้

เป่ากบ ภาคใต้จังหวัด  นราธิวาส อุปกรณ์และวิธีการเล่นอุปกรณ์๑. ยางวง (ยางเส้น) วงใหญ่ หรือวงเล็กก็ได้ แล้วแต่ความชอบและความถนัด๒. ผู้เล่นจำนวนตั้งแต่ ๒ อ่านต่อ

การเล่นอีสาน1

การละเล่นพื้นบ้านของภาคอีสาน

การเล่นงูกินหาง ภาค  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด  ร้อยเอ็ด อุปกรณ์ และวิธีเล่น การเล่นงูกินหางไม่มีอุปกรณ์การเล่นใด ๆ สามารถเล่นได้ทุกโอกาสจะมีเล่นท อ่านต่อ

ม้าจกคอก1

การละเล่นพื้นบ้านของภาคเหนือ

การละเล่นพื้นบ้านของภาคเหนือ ม้าจกคอก ภาค  ภาคเหนือ จังหวัด  กำแพงเพชร การเล่นม้าจกคอก ภาคกลางเรียก ลาวกระทบไม้ การเล่นชนิดนี้เข้าใจว่าอาจจะได้รับอิทธ อ่านต่อ

คุณค่าของการละเล่น

คุณค่าของการละเล่นไทย

คุณค่าของการละเล่นไทย การละเล่นของไทย เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมพื้นบ้านเท่า ๆ กันกับเป็นการสะท้อนวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อของคนในท้องถิ่นนั้น ๆ มาตั้ อ่านต่อ

กลางแจ้ง

ประเภทกลางแจ้ง

ประเภทของการละเล่น เนื่องจากการละเล่นของไทยเรานั้นมีมากมายจนนึกไม่ถึง (กรมพลศึกษารวบรวมไว้ได้ถึง 1,200 ชนิด) แต่พอจะแบ่งคร่าว ๆ ได้เป็น 2 ประเภท ใหญ่ อ่านต่อ