การเล่นชักเย่อ

การละเล่นขักเย่อ (ภาคกลาง)

อุปกรณ์สำหรับการเล่นชักเย่อ 1.เชือกที่ใช้ดึงต้องยาวอย่างน้อย 33.50  ม. เส้นรอบวงเชือกต้องไม่ต่ำกว่า 10  ซม. แต่ไม่เกิน 12 – 50  ซม.ตรงกึ่งกลางของเชือก อ่านต่อ

การเล่นโป้งแปะ

การเล่นซ่อนหาหรือโป้งแปะ

    มีชื่อเรียกต่างกันไปตามท้องที่ เช่น แอสไพ เป็นต้น ในกรุงเทพฯ และชานเมืองส่วนใหญ่จะเรียกว่า ซ่อนหา หรือ โป้งแปะไม่มีอุปกรณ์การเล่น มีกติก อ่านต่อ

หนังตะลุง

การละเล่นหนังตะลุงบ้านผึ้งเพียมาตร (ศรีสะเกษ)

หนังตะลุงบ้านผึ้งเพียมาตร (ศรีสะเกษ) มีตัวหนังเป็นรูปพระราม ตัวทหาร ตัวตลกที่มีชื่อและลักษณะท่าทางเหมือนคนอีสาน เช่น ปลัดตื้อ บักป่อง บักแหมบ เวทีที่ใ อ่านต่อ

โค้งตีนเกวียน หรือระวงตีนเกวียน

โค้งตีนเกวียน หรือระวงตีนเกวียน (ยโสธร)

  ในการเล่นจะมีคนยืนสลับกับคนนั่งเป็นวงกลมคล้ายล้อเกวียน พวกที่นั่งจะเอาเท้ายันกันไว้ตรงกลางคล้ายดุมเกวียนและเอามือจับคนที่ยืน โดยจะเดินไปรอบๆ เป อ่านต่อ

การเล่นมโหรี

การเล่นมโหรี (นครราชสีมา)

  มโหรี (นครราชสีมา) เป็นการเล่นดนตรีพื้นบ้านของชาวโคราช โดยมีเครื่องดนตรีคือ ซอด้วง ซออู้ ปี่นอก กลองเทิ่ง ฉิ่ง ฉาบ ลักษณะการเล่นจะเป็นการบรรเลง อ่านต่อ

วิ่งขาโถกเถก

การละเล่นวิ่งขาโถกเถก (ชัยภูมิ)

  วิ่งขาโถกเถก (ชัยภูมิ) จะใช้ไม้ไผ่กิ่ง 2 ลำ ถ้าไม่มีก็จะใช้วิธีเจาะรูแล้วเอาไม้อื่นมาสอดไว้เพื่อเป็นที่วางเท้า โดยผู้เล่นจะเลือกไม้ไผ่ลำตรง 2 ล อ่านต่อ

การละเล่นดินกุบกับ

การละเล่นดินกุบกับ (อุดรธานี)

    เป็นการละเล่นที่ใช้ของประดิษฐ์จากวัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นที่มีตามธรรมชาติ การเดินกุบกับเป็นการสวมรองเท้าต่อขาให้สูง โดยคาดว่าน่าจะมาจ อ่านต่อ