เกี่ยวกับเรา

เราได้ทำเว็บไซต์สืบสานวัฒนธรรมของไทย  การละเล่นของไทย  ให้รู้จักกับการเล่นในสมัยแต่ก่อน ของแต่ละภาคของประเทศไทย  วิธีเล่น  ประเภทของการละล่น รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อนำมาให้ศึกษาแล้วครับ