การละเล่นไทย

ไม้หึ่ง หรืออีหึ่ง

การละเล่นไม้หึ่ง หรืออีหึ่ง ภาค          ภาคเหนือ จังหวัด    กำแพงเพชร อุปกรณ์และวิธีการเล่น อุปกรณ์ ใช้ไม้ ๒ ชิ้น คือ ไม้แม่ ทำด้วยกิ่งไม้ที่หาง่ายแล อ่านต่อ

การละเล่นไทย

ซ่อนหา

ซ่อนหาหรือโป้งแปะ มีชื่อเรียกต่างกันไปตามท้องที่ เช่น แอสไพ เป็นต้น ในกรุงเทพฯ และชานเมืองส่วนใหญ่จะเรียกว่า ซ่อนหา หรือ โป้งแปะไม่มีอุปกรณ์การเล่น มี อ่านต่อ

รถรับจ้างชลบุรี

รถรับจ้างชลบุรี บริการทั่วไทย ประสบการณ์ มากกว่า 10 ปี

รถรับจ้างชลบุรี บริการรับจ้าง ขนย้ายทั่วไทย บริการด้วยใจ ใส่ใจคุณภาพ ขนย้ายโดยทีมงานคุณภาพ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี เหน่งบริการ บริการรับจ้างขนย้ายทั่ว อ่านต่อ

กีฬาแต่ละสมัย

กีฬาพื้นเมืองแต่ละสมัย

สมัยกรุงศรีอยุธยา ประมาณ พ.ศ. 1893 ถึง พ.ศ. 2310 จุดมุ่งหมายในการเล่นยังคงเป็นการเล่นเพื่อฝึกฝนการต่อสู้ป้องกันตัว เตรียมพร้อมไว้ในสงคราม เล่นเพื่อควา อ่านต่อ

ความหมาย

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา กีฬาพื้นเมืองไทยเป็นกิจกรรมที่มีการเล่นสืบทอดต่อกันมาแต่สมัยโบราณตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยประมาณ พ.ศ. 1781 ถึง พ.ศ.1912 การเล่นกีฬาพื้น อ่านต่อ

การละเล่นในร่ม

การละเล่นแบบในร่ม การเล่น ที่มีอยู่ 2 อย่างคือ มีบทขับร้อง  และไม่มีบทขับร้อง  ดังนี้ 1.การละเล่นในร่มที่มีบทร้องประกอบ ได้แก่ ขี้ตู่กลางนา ซักส้าว โย อ่านต่อ

เป่ายางเป่ากบ

การละเล่นพื้นบ้านของภาคใต้

เป่ากบ ภาคใต้จังหวัด  นราธิวาส อุปกรณ์และวิธีการเล่นอุปกรณ์๑. ยางวง (ยางเส้น) วงใหญ่ หรือวงเล็กก็ได้ แล้วแต่ความชอบและความถนัด๒. ผู้เล่นจำนวนตั้งแต่ ๒ อ่านต่อ