การละเล่นของเด็กไทย

การละเล่นของไทย คือ การเล่นดั้งเดิมของเด็กและผู้ใหญ่ สืบทอดต่อกันมา เล่นเพื่อความบันเทิงใจ มีทั้งมีกติกาและไม่มีกติกา มีบทร้องหรือไม่มีบทร้อง บ้างมีท่ อ่านต่อ

เดินกะลา

จะเป็นการละเล่นพื้นบ้านที่หาดูได้ไม่บ่อยนัก แต่หากเป็นสมัยก่อนจะเห็นเด็ก ๆ เดินกะลา กันทั่วไป โดยผู้เล่นจะต้องนำกะลามะพร้าว 2 อันมาทำความสะอาดแล้วเจาะ อ่านต่อ

ประวัติความเป็นมาของการละเล่นไทย

นการละเล่นที่มีในกลุ่มสังคมท้องถิ่น ในอดีตมีกีฬาพื้นบ้านต่างๆให้เล่นมากมายตั้งแต่รุ่นก่อนๆจนกระทั่งถึงรุ่น ปัจจุบันก็ยังมีให้เห็นอยู่ซึ่งแต่ก็น้อยกว่า อ่านต่อ

การละเล่นพื้นบ้าน

การละเล่นพื้นบ้าน เป็นการเล่นที่สืบทอดกันมาแต่โบราณโดยเฉพาะเด็ก ๆ จะนิยมเล่นกันมาก เด็กสมัยก่อนจะเรียนรู้การละเล่นโดยไม่มีการเรียนการสอน การละเล่นพื้น อ่านต่อ

ประวัติความเป็นมา

เป็นการละเล่นที่มีในกลุ่มสังคมท้องถิ่น ในอดีตมีกีฬาพื้นบ้านต่างๆให้เล่นมากมายตั้งแต่รุ่นก่อนๆจนกระทั่งถึงรุ่น ปัจจุบันก็ยังมีให้เห็นอยู่ซึ่งแต่ก็น้อยก อ่านต่อ

การเล่นชักเย่อ

การละเล่นขักเย่อ (ภาคกลาง)

อุปกรณ์สำหรับการเล่นชักเย่อ 1.เชือกที่ใช้ดึงต้องยาวอย่างน้อย 33.50  ม. เส้นรอบวงเชือกต้องไม่ต่ำกว่า 10  ซม. แต่ไม่เกิน 12 – 50  ซม.ตรงกึ่งกลางของเชือก อ่านต่อ

การเล่นโป้งแปะ

การเล่นซ่อนหาหรือโป้งแปะ

    มีชื่อเรียกต่างกันไปตามท้องที่ เช่น แอสไพ เป็นต้น ในกรุงเทพฯ และชานเมืองส่วนใหญ่จะเรียกว่า ซ่อนหา หรือ โป้งแปะไม่มีอุปกรณ์การเล่น มีกติก อ่านต่อ