รถรับจ้างชลบุรี

รถรับจ้างชลบุรี บริการทั่วไทย ประสบการณ์ มากกว่า 10 ปี

รถรับจ้างชลบุรี บริการรับจ้าง ขนย้ายทั่วไทย บริการด้วยใจ ใส่ใจคุณภาพ ขนย้ายโดยทีมงานคุณภาพ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี เหน่งบริการ บริการรับจ้างขนย้ายทั่ว อ่านต่อ

กีฬาแต่ละสมัย

กีฬาพื้นเมืองแต่ละสมัย

สมัยกรุงศรีอยุธยา ประมาณ พ.ศ. 1893 ถึง พ.ศ. 2310 จุดมุ่งหมายในการเล่นยังคงเป็นการเล่นเพื่อฝึกฝนการต่อสู้ป้องกันตัว เตรียมพร้อมไว้ในสงคราม เล่นเพื่อควา อ่านต่อ

ความหมาย

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา กีฬาพื้นเมืองไทยเป็นกิจกรรมที่มีการเล่นสืบทอดต่อกันมาแต่สมัยโบราณตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยประมาณ พ.ศ. 1781 ถึง พ.ศ.1912 การเล่นกีฬาพื้น อ่านต่อ

การละเล่นในร่ม

การละเล่นแบบในร่ม การเล่น ที่มีอยู่ 2 อย่างคือ มีบทขับร้อง  และไม่มีบทขับร้อง  ดังนี้ 1.การละเล่นในร่มที่มีบทร้องประกอบ ได้แก่ ขี้ตู่กลางนา ซักส้าว โย อ่านต่อ

เป่ายางเป่ากบ

การละเล่นพื้นบ้านของภาคใต้

เป่ากบ ภาคใต้จังหวัด  นราธิวาส อุปกรณ์และวิธีการเล่นอุปกรณ์๑. ยางวง (ยางเส้น) วงใหญ่ หรือวงเล็กก็ได้ แล้วแต่ความชอบและความถนัด๒. ผู้เล่นจำนวนตั้งแต่ ๒ อ่านต่อ

การเล่นอีสาน1

การละเล่นพื้นบ้านของภาคอีสาน

การเล่นงูกินหาง ภาค  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด  ร้อยเอ็ด อุปกรณ์ และวิธีเล่น การเล่นงูกินหางไม่มีอุปกรณ์การเล่นใด ๆ สามารถเล่นได้ทุกโอกาสจะมีเล่นท อ่านต่อ

ม้าจกคอก1

การละเล่นพื้นบ้านของภาคเหนือ

การละเล่นพื้นบ้านของภาคเหนือ ม้าจกคอก ภาค  ภาคเหนือ จังหวัด  กำแพงเพชร การเล่นม้าจกคอก ภาคกลางเรียก ลาวกระทบไม้ การเล่นชนิดนี้เข้าใจว่าอาจจะได้รับอิทธ อ่านต่อ