เป่ายางเป่ากบ

การละเล่นพื้นบ้านของภาคใต้

เป่ากบ ภาคใต้จังหวัด  นราธิวาส อุปกรณ์และวิธีการเล่นอุปกรณ์๑. ยางวง (ยางเส้น) วงใหญ่ หรือวงเล็กก็ได้ แล้วแต่ความชอบและความถนัด๒. ผู้เล่นจำนวนตั้งแต่ ๒ อ่านต่อ

การเล่นอีสาน1

การละเล่นพื้นบ้านของภาคอีสาน

การเล่นงูกินหาง ภาค  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด  ร้อยเอ็ด อุปกรณ์ และวิธีเล่น การเล่นงูกินหางไม่มีอุปกรณ์การเล่นใด ๆ สามารถเล่นได้ทุกโอกาสจะมีเล่นท อ่านต่อ

ม้าจกคอก1

การละเล่นพื้นบ้านของภาคเหนือ

การละเล่นพื้นบ้านของภาคเหนือ ม้าจกคอก ภาค  ภาคเหนือ จังหวัด  กำแพงเพชร การเล่นม้าจกคอก ภาคกลางเรียก ลาวกระทบไม้ การเล่นชนิดนี้เข้าใจว่าอาจจะได้รับอิทธ อ่านต่อ

คุณค่าของการละเล่น

คุณค่าของการละเล่นไทย

คุณค่าของการละเล่นไทย การละเล่นของไทย เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมพื้นบ้านเท่า ๆ กันกับเป็นการสะท้อนวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อของคนในท้องถิ่นนั้น ๆ มาตั้ อ่านต่อ

กลางแจ้ง

ประเภทกลางแจ้ง

ประเภทของการละเล่น เนื่องจากการละเล่นของไทยเรานั้นมีมากมายจนนึกไม่ถึง (กรมพลศึกษารวบรวมไว้ได้ถึง 1,200 ชนิด) แต่พอจะแบ่งคร่าว ๆ ได้เป็น 2 ประเภท ใหญ่ อ่านต่อ

การเล่นว่าว1

การเล่นของภาค กลาง

การละเล่นพื้นบ้านภาคกลาง ว่าว อุปกรณ์ ว่าวโดยทั่วไปมีโครงสร้าง ประกอบด้วยไม้ไผ่สีสุกนำมาผ่าแล้วเหลาให้ได้ตามที่ต้องการแล้วนำมาประกอบกัน ให้เป็นรูปทรงต อ่านต่อ

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

การละเล่นของเด็กไทยนั้นมีประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์ก่อนประวัติศาสตร์แล้ว กล่าวคือ เมื่อมนุษย์รู้จักเอาดินมาปั้นเป็นภาชนะ สิ่งของเครื่องใช้ อ่านต่อ