หมากกระดาน

ชื่อรายการ : หมากกระดาน
ปีที่ขึ้นทะเบียน : ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนภูมิภาคภาคกลาง

หมากกระดาน หมากกระดาน

หมากกระดาน เป็นกีฬาเชิงปัญญา มีกระดานเป็นองค์ประกอบหลักในการเล่น การเล่นหมากกระดานนั้นต้องใช้ความคิดอย่างเป็นระบบ ในการวางแผนและแก้ปัญหา จึงเป็นกีฬาที่ช่วยพัฒนาสมองและยังช่วยบรรเทาอาการสมองเสื่อมก่อนวัยอันควรได้อีกด้วย หมากกระดาน ที่นิยมเล่นกันในประเทศไทยมี ๓ ชนิดได้แก่ หมากรุกไทย หมากฮอส และหมากสกา