การเล่นเสือข้ามหัวยหมู่

 

การละเล่นเสือข้ามห้วยหมู่
การละเล่นเสือข้ามห้วยหมู่

ผุ้เล่นต้องแบ่งเป็น 2 ฝ่าย เท่าๆกัน ไม่จำกัดจำนวนวิธีการเล่นเหมือนกับเสือข้ามห้วยเดี่ยว แต่ผู้ที่เป็นห้วยเพิ่มขึ้นนั่งเรียงกันไปโดยเว้นระยะห่างพอสมควร ผู้ที่เป็นเสือต้องกระโดดข้ามให้หมดทุกห้วยถ้าตายที่ห้วยใดห้วยหนึ่ง ผู้เล่นเป็นเสือทุกคนจะต้องตายหมด กลายมาเป็นห้วยแทนสลับกัน

การเล่นชนิดนี้ผู้เป็นเสือ ได้ฝึกความสังเกต และความสามารถ ในการกระโดดสูงและสำหรับผู้ที่เป็นห้วย ได้บริการส่วนแขนและขา ตามท่าต่างๆอีกด้วยภาคใต้มีการเล่นชนิดนี้ เรียกว่า “ปลาวิ่งป้อง” เรียก “เสือ” เป็น “ปลา” “ห้วย” เป็น “ป้อง” บางจังหวัดก็เรียก “ช้างข้ามห้วย” จีคลับ-บาคาร่าออนไลน์.net