การเล่นรำลาวกระทบไม้

ลาวกระทบไม้
ลาวกระทบไม้

 

การเล่นรำลาวกระทบไม้ อันเป้นการละเล่นพื้นเมืองซึ่งหนุ่มสาวชาวไทยแถบตะวันออกเฉียงเหนือนิยมเล่น โดยผู้เล่นทุกคนร่วมกันร้องร่วมกันรำเป้นที่รื่นเริงใจ แต่เดิมเล่นกันอย่างง่าย ๆ สนุกกันได้ทั้งหมู่บ้านเมื่อการเล่นนี้แพร่หลายเข้ามาในภาคกลาง ก็ได้เกิดบทร้องต่าง ๆ และทำนองเพลงขึ้นมาพร้อมกัน ต่อมาได้มีการปรับปรุงขึ้นใหม่ โดยอาศัยสำเนียงและจังหวะของเดิมเป็นหลัก ruby888.co

อุปกรณ์การเล่นที่สำคัญเป็น คือ
1. ไม้ไผ่สีสุกขนาดเท่าลำแขน ยาว 2 – 3 เมตร จำนวน 2 อัน
2. ไม้ไผ่ตันขนาดเท่าโคนแขน ยาว 1 ศอก จำนวน 1 คู่

วิธีเล่น

1. วางไม้ไผ่ตันไว้กับพื้นให้ห่างกันพอที่จะวางไม้ไผ่สีสุกลงแล้วเหลือปลายไว้ใช้จับประมาณ 2 คืบ
2. ผู้เล่น( 2 คน )จับไม้ยาว เคาะไปที่ไม้สั้น 2 ครั้ง แล้วจึงรั้งให้ไม้ยาวมากระทบกัน 1 ครั้ง สลับกันไปตามจังหวะเพลง ช่วงระยะเคาะไม้สั้นจะเว้นช่องว่างระหว่างไม้ยาวประมาณ ครึ่งศอก เพื่อให้ผู้รำชายหญิงได้หย่อนเท้าก้าวลงไปในช่องนั้น
แล้วยกออกตามจังหวะเพลงได้อย่างสวยงาม และถ้าผู้รำเผลอก้าวพลาดผิดจังหวะ ไม้ไผ่คู่นั้นจะกระทบเท้าผู้รำทันที
สำหรับการละเล่นนี้ ผมไม่แน่ใจว่า คำว่า “ลาว” นี้ จะหมายถึงลาวที่ไหนกันแน่
ลาวพุงขาวล้านช้าง (รวมถึงอีสานของไทยตอนนี้ด้วย) หรือว่า ลาวพุงดำล้านนา กันแน่
เพราะที่ล้านนา ไล่เลิยไปถึงเชียงตุง ก็มีการละเล่นแบบนี้ เรียกว่า ม้าจกคอก