การละเล่นขักเย่อ (ภาคกลาง)

การเล่นชักเย่อ
การเล่นชักเย่อ

อุปกรณ์สำหรับการเล่นชักเย่อ

1.เชือกที่ใช้ดึงต้องยาวอย่างน้อย 33.50  ม. เส้นรอบวงเชือกต้องไม่ต่ำกว่า 10  ซม. แต่ไม่เกิน 12 – 50  ซม.ตรงกึ่งกลางของเชือกทาสีแดงให้เห็นชัดเจนจากจุดสีแดงนับไปทางซ้าย 4 เมตรทางขวา 4 เมตร  แล้วทาสีขาวเอาไว้  ฝ่ายใดดึงให้สีขาวของอีกฝ่ายหนึ่งมาถึงจุดเริ่มต้นการแข่งขัน จะเป็นผู้ชนะ   (ตรงจุดสีแดงของเชือกตีเส้นเป็นจุดเริ่มต้นไว้ที่สนาม )

2.ตำแหน่งที่ผู้เล่นใช้มือจับเชือกต้องห่างจากจุดสีขาวอย่างน้อย1 เมตร ดังนั้นตรงจุดที่ห่าง จากสีขาว 1 เมตร จะต้องทำเครื่องหมายสีน้ำเงินเอาไว้ให้เห็นชัดเจน  ใครจะจับตรงจุดไหนก็ได้ แต่ต้องไม่ใกล้จุดสีขาวน้อยกว่า 1 เมตร

วิธีเล่นชักเย่อ

แบ่งผู้เล่นเป็นสองฝ่ายฝ่ายละกี่คนก็ได้ ตามแต่จะตกลงกัน เมื่อแบ่งพวกได้แล้วก็ขีดเส้นแบ่งแดน หัวแถว (ถ้าเป็นชายเรียกพ่อหลัก ถ้าเป็นหญิงเรียกแม่หลัก) ของทั้งสองฝ่ายเหยียดแขนจับไม้ยึดแนวขนานกับมือ ทั้งสองมือ ไม้จะนอนขนานกับเส้นแบ่งแดน ลูกน้องของแต่ละฝ่ายเกาะเอวหัวแถวเรียงต่อๆกันเริ่มเล่นต่างฝ่ายพยายามดึงให้ฝ่ายตรงข้ามหลุดล้ำเข้ามาในแดนตน ฝ่ายใดหลุดล้ำถือเป็นฝ่ายแพ้ เมื่อแพ้ทั้งสองฝ่ายก็จะเริ่มต้นเล่นเพลงระบำกัน พอจบก็เริ่มชักเย่อกันใหม่
โอกาส  เป็นการละเล่นพื้นบ้านที่เด็กๆเล่นกันโดยทั่วไปหรือใช้ในการแข่งขันตามแต่ละท้องถื่น ruby888.co